WAŻNE INFORMACJE !!!

Strona wykorzystuje pliki cookie w celu zapisania informacji na temat sesji i oglądanych produktów. Użytkowanie sklepu oznacza wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności

 NIE MA MOŻLIWOŚCI WYSTAWIENIA FAKTURY VAT ZA ZAKUPIONE TOWARY, ZASADY REKLAMACJI, ZWROTÓW I ODSTĄPIENIA OD UMOWY OKREŚLONE W REGULAMINIE

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Dane kontaktowe oraz status prawny - osoba fizyczna:

  JERZY JANKOWSKI
ul.Powstańców Śląskich 2B
43-211 Czarków
telefon:  667873550
e-mail: dok@nikomp.com.pl

Kontakt telefoniczny ze sklepem możliwy jest jedynie w dni robocze w godzinach 10:00 – 15:00 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego
Regulaminu.

2. Regulamin dotyczący zawierania z konsumentami na odległość umów sprzedaży towarów oraz świadczenia usług - obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 roku – ma zastosowanie wyłącznie do umów zawartych po tej dacie.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Wysłanie a następnie potwierdzenie zamówienia oznacza akceptację Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto .

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyjątek stanowią układy pochodzące z demontażu które mogą nosić ślady użytkowania.

7. Zawartość Sklepu oraz wszystkich pozostałych stron w domenie nikomp.com.pl zawierających spisy oferowanych towarów nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a zatem złożone przez klienta zamówienie nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.

§2

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację odbiorcy towaru. Sklep potwierdza złożenie zamówienia e-mailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Zawartość Sklepu oraz wszystkich pozostałych stron w domenie nikomp.com.pl zawierających spisy oferowanych towarów nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a zatem złożone przez klienta zamówienie nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia lub wysyłając e-mail z zamówieniem składa  NIKOMP ofertę kupna określonego towaru.

5. Jeżeli wszystkie zamawiane towary będą dostępne, zamówienie zostanie zrealizowane i przesłane na podany przez klienta adres.

6.  NIKOMP nie gwarantuje ciągłej dostępności w sprzedaży oferowanych towarów. Jeżeli wystąpi brak jakiegokolwiek towaru zamawiający zostanie o tym poinformowany odrębną wiadomością e-mail oraz poproszony o potwierdzenie chęci dokonania zakupu bez brakujących towarów. Takie ponowne potwierdzenie jest warunkiem koniecznym do realizacji złożonego zamówienia. Jego brak będzie traktowany jako rezygnacja z chęci zakupu.

7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez kupującego z uwzględnieniem sytuacji opisanej w punkcie 6.

8. W przypadku gdy kupujący wybiera sposób dostawy nieadekwatny do fizycznych właściwości towaru (np. waga, rozmiar) sprzedający proponuje inny wariant dostawy i związane z tym koszty, o czym kupujący zostanie powiadomiony e-mailem przed wysyłką. Wysyłka będzie uzależniona od zgody kupującego. W przypadku niezaakceptowania nowych warunków, kupujący ma prawo odstąpić od zakupu przed realizacją zamówienia.

 

§3

Płatności

 

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Do odwołania nie ma możliwości wystawienia Faktury Vat za zakupiony towar.

 

§4

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).

2. W przypadku płatności za pomocą przelewu elektronicznego, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili zaksięgowania środków na rachunku bankowym.

3. W przypadku płatności za pobraniem, termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia zamówienia przez kupującego z uwzględnieniem sytuacji opisanej w §2 pkt 6.

4. Nie wysyłamy za granicę, wysyłki realizujemy wyłącznie na terenie Polski.

 

§5

Reklamacje

 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu "PARAGON PROFORMA",towaru przesłanego w formie elektronicznej jako załącznik w e-mailu o potwierdzenie zamówienia. 

2. W przypadku gdy towar posiada wady Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep. W przypadku uzasadnionej reklamacji i anulowania sprzedaży nastąpi niezwłocznie zwrot należności za reklamowany towar wraz z poniesionymi kosztami wysyłki i zwrotu (dotyczy przypadku reklamowania całości zamówienia, przy zwrocie części zamówienia sklep zwraca jedynie należność za koszt odesłania reklamowanego towaru)

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Każdemu klientowi w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru, przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru w wysokości opłaty pocztowej za wysyłkę towaru. Klient ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

2. Jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia mu towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

3. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony.

4. Zwracany towar należy odesłać, na koszt kupującego, razem z otrzymanym dowodem zakupu .

5. Należy poinformować Sklep o chęci zwrotu towaru drogą mailową na adres sklep@nikomp.com.pl

6. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub konto z którego dokonano przedpłaty. Nie należy wysyłać zwrotów "za pobraniem" gdyż takie przesyłki nie zostaną odebrane, zwrot należności za zwracany towar wyłącznie na podane przez kupującego konto bankowe. Zwrot kosztów wysyłki towaru do klienta zostanie zrealizowany tylko w przypadku zwrotu całości zamówienia (wszystkich towarów z danego zamówienia), w przypadku zwroty części towarów zwrot za koszty wysyłki do zamawiającego nie przysługuje.

7. Deklarację zwrotu towaru należy wysłać na adres NIKOMP Jerzy Jankowski, ul.Powstańców Śląskich 2B, 43-211 Czarków  z dopiskiem „zwrot towaru”.

8. Powyższe zasady nie dotyczą towarów oznaczonych "z demontażu"

   

§7 

Ochrona prywatności

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Dane te zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji zamówienia, a po jego zakończeniu zostaną niezwłocznie usunięte.

3. Sklep nie gromadzi i nie przechowuje tych danych w systemie sklepu. Nie udostępnia ich również innym podmiotom ani osobom.

 

§8

Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl